dimecres, 22 de juny del 2011

Manifestació No pagarem la seva crisi. 19 de Juny 2011 (11) Conversa Enr...

Manifestació No pagarem la seva crisi. 19 de Juny 2011 (11) Conversa Enr...

Manifestació No pagarem la seva crisi. 19 de Juny 2011 (10) Conversa Sat...

Manifestació No pagarem la seva crisi. 19 de Juny 2011 (9) Conversa memb...

Manifestació No pagarem la seva crisi. 19 de Juny 2011 (8) A Via Laietan...

Mi Ping en TotalPing.com